De Stichting Historie Garrelsweer bestaat uit 7 bestuursleden die 1 keer per zes weken vergaderd over o.a. kerkhofproject, donateursavond, tentoonstellingen, ons archief etc.
De Stichting is
1 x per maand actief bezig in ons archief op de zolder van het dorpshuis Weersterheem. Wij zijn al jaren bezig om alle foto’s, krantartikelen etc. te digitaliseren. Elk gedigitaliseerd product krijgt een uniek volgnummer welke wordt vastgelegd in een zelfgemaakte database.
Vanaf 2013 zijn we ook begonnen met het digitaliseren van alle gebruiksartikelen en attributen welke opgeslagen zijn in de stellingen van ons archief.
Sinds kort beschikken wij over een eigen computer die ook in ons archief aanwezig is. Mocht u belangstelling hebben om een kijkje te nemen in ons archief dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (zie onze website).
Als Stichting Historie Garrelsweer hebben wij een eigen website met het adres: www.sthistoriegarrelsweer.nl . Bezoek deze website en u kunt veel informatie vinden over Garrelsweer. Ook is er op deze website een Beeldbank geplaatst waar steeds meer foto’s zullen verschijnen van Garrelsweer e.o.
Er staat nu o.a. een verzameling luchtfoto’s van Garrelsweer op, waarbij u als bezoeker per foto een opmerking kunt plaatsen. Namens het bestuur wil ik graag een oproep doen. Hebt u nog foto’s, krantartikelen, documenten etc. welke voor het nageslacht bewaard mogen worden en betrekking hebben op Garrelsweer? Neem contact met ons op. Wij zijn als Stichting Historie Garrelsweer vooral nog op zoek naar foto’s van o.a. het Bushokje bij Kremersgankje en benzinepomp bij café de Brug, maar natuurlijk zijn alle foto’s welkom.
U kunt uw foto schenken aan de stichting of u ontvangt uw foto terug nadat wij deze hebben gedigitaliseerd.

Tot slot! De Stichting Historie Garrelsweer is afhankelijk van donateurs. Velen zijn al lid geworden, maar er kunnen nog veel meer bij. U bent nog geen donateur? Meldt u aan bij één van de bestuursleden voor minimaal € 6, = per jaar. Wij hopen zo het voortbestaan van de Stichting Historie Garrelsweer te kunnen garanderen.

Namens de Stichting Historie Garrelsweer,

Tonnie Elderman